Umzala uveza igolo lakhe elimanzi te uqhanyelwe ufuna umthondo.

Umzala uveza igolo lakhe elimanzi te. Uveza igolo elikhulu umsunu.