Iphenti eceleni kukhala isende k’phela.

0 views

Iphenti eceleni kukhala isende k’phela.

Akuphelanga sikhathi esingakanani wagiphenya isketi wabuyisela iphenti eceleni walshaya phakathi ipip’. Iphenti eceleni umthondo phakathi!