Ngabhejwa umqashi wami wangichamela.

0 views

Ngabhejwa umqashi wami wangichamela.

Umunwe wakhe ngawuzwa ugudla isibumbu sami. Engidlalisa ubhontshisi kamnandi, ngizwe ngekhingqi lakhe lingivula amalebe. Ngathi ngithi phayi. Ngase ngimmumethe, esewugxusheke wonke phakathi. Esikhundleni sokuthi ngilwe, kwaphuma umsindo wokunanela, lowomuzwa, bengingakholwa ukuthi ngabhejwa umqashi wami.

Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Ngizwe njalo ikhingqi lakhe lingivula amalebe lingena. Ngilizwe libhonculeka kamnadi libanjwa amalebe uma seliphuma. Ngabhejwa umqashi wami!